Korec-Nikolaevka road, route Korec-Nikolaevka, automobile road