Ichnya-Yavoriv road, route Ichnya-Yavoriv, automobile road