Zalishchyky-Terebovlya road, route Zalishchyky-Terebovlya, automobile road