Zalishchyky-Berdichiv road, route Zalishchyky-Berdichiv, automobile road