Garden-Lokhvytsya road, route Garden-Lokhvytsya, automobile road