Yalta-Rzhishchev road, route Yalta-Rzhishchev, automobile road