Schorsa-Gayvoron road, route Schorsa-Gayvoron, automobile road