Chernobyl-Derazhnya road, route Chernobyl-Derazhnya, automobile road