Torez-Mariupol road, route Torez-Mariupol, automobile road