Starokostyantyniv-Shcholkine road, route Starokostyantyniv-Shcholkine, automobile road