Snyatin-Lutugino road, route Snyatin-Lutugino, automobile road