Pereyaslav-khmelnitsky-Novovolins'k road, route Pereyaslav-khmelnitsky-Novovolins'k, automobile road