Pereschepyne-Novodruzhesk road, route Pereschepyne-Novodruzhesk, automobile road