Raspberry-Rzhishchev road, route Raspberry-Rzhishchev, automobile road