Lutugino-Reni road, route Lutugino-Reni, automobile road