Lokhvytsya-Kitsmane road, route Lokhvytsya-Kitsmane, automobile road